СРОДКІ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ ПАНЯЦЦЯ ПАРАЖЭННЕ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОЎНАЙ КАРЦIНЕ СВЕТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А.А. КУЦ

Аннотация

Дадзеная праца ўяўляе сабой апісанне фрагмента беларускай моўнай карціны свету «Паражэнне», які можа быць крыніцай матэрыялу для беларускага лінгвакраязнаўчага слоўніка. У артыкуле вызначана сукупнасць прыкмет, якія складаюць ментальную сутнасць паняцця «паражэнне», выяўлены асноўныя лексічныя рэпрэзентацыі паняцця, складаныя сумешчаныя рэпрэзентацыі, устойлівыя асацыятыўна- вобразныя рэпрэзентацыі. Лінгвістычныя даныя атрыманы ў выніку аналізу 500 кантэкстаў газетна- публіцыстычнага стылю, знойдзеных у выданнях «Звязда» і «Наша Ніва», матэрыялы якіх змяшчаюцца ў Беларускім N-корпусе.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
(1)
КУЦ, А. СРОДКІ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ ПАНЯЦЦЯ ПАРАЖЭННЕ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОЎНАЙ КАРЦIНЕ СВЕТУ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки 2021, 55-63.
Выпуск
Раздел
Языкознание