СТАТУС ФІЛАСОФІІ ЯК ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ Ў АДУКАЦЫЙНЫМ АСЯРОДДЗІ ПОЛАЦКАЙ ЕЗУІЦКАЙ АКАДЭМІІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. І. КЛІМОВІЧ

Аннотация

Разглядаюцца асноўныя характарыстыкі курсаў па філасофіі, прадстаўленых у вучэбным плане Полацкай езуіцкай акадэміі. Мэта даследавання – вызначыць статус філасофіі як вучэбнай дысцыпліны ў межах адукацыйнага асяроддзя Полацкай езуіцкай акадэміі. Разглядаюцца аўтэнтычныя крыніцы педагагічнай сістэмы Таварыства Езуса, якія паўплывалі на станаўленне філасофскай традыцыі Полацкай езуіцкай акадэміі, вызначаецца спецыфіка выкладаемых курсаў яе асноўных прадстаўнікоў – Дж. Анджаліні і В. Бучыньскага. Навуковая навізна работы заключаецца ва ўвядзенні ў навуковы абарот новага матэрыялу, рэканструкцыі філасофскіх поглядаў полацкіх неасхаластаў, а таксама ў вызначэнні адзінай структурнай канцэпцыі, якая аб'ядноўвала філасофскія курсы аўтараў, выяўленні асноўных філасофскіх аўтарытэтаў, якія паўплывалі на станаўленне праграмных установак Полацкай неасхаластыкі, таксама рэканструяваны асноўныя мэты і задачы курса.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
КЛІМОВІЧ, Г. І. (2022). СТАТУС ФІЛАСОФІІ ЯК ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ Ў АДУКАЦЫЙНЫМ АСЯРОДДЗІ ПОЛАЦКАЙ ЕЗУІЦКАЙ АКАДЭМІІ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E. Педагогические науки, (13), 105-109. извлечено от https://journals.psu.by/pedagogical/article/view/2811
Выпуск
Раздел
Философия
Биография автора

Г. І. КЛІМОВІЧ, Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Мінск

канд. філас. навук, дац.

Библиографические ссылки

Лойола, И. Духовные упражнения. Духовный дневник / И. Лойола. – М. : Ин-т теологии, философии и истории Святого Фомы, 2006. – 376 с.

The constitutions of the Society of Jesus and their complementary norms: a complete English translation of the official Latin texts. – Saint Louis, 1996. – 527 p.

Jesuit philosophy on the Eve of Modernity. – Leiden, Boston : Brill, 2019. – 463 p.

Плечкайтис, Р. Зарождение философского образования в Великом Княжестве Литовском / Р. Плечкайтис // Топос. – 2004. – № 2. – С. 108–116.

Giżycki, J.M.A. Materiały do Dziejów Akademii Połockiej і szkół od niej zależnych / J.M.A. Giżycki. – Kraków, 1905. – 288 s.

Oxford Handbook to Medieval Philosophy. – Oxford University Press, 2012. – 245 p.

Angiolini, G. Institutiones philosophicae аd usum studiosorum Academiae Polocensis / G. Angiolini. – Polock, 1819. – 319 p.

Darowski, R. Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej rzechypospolitej w XIX wieku / R. Darowski. – Kraków : Akademia Ignatianum, 2013. – 390 s.

Buczyński, V. Instutiones philosophicae, pars prima continens logicam cum praevis universam philosophiam introductione / V. Buczyński. – Viennae, 1843. – 159 p.

Buczyński, V. Instutiones philosophicae, pars secunda continens metaphisicam / V. Buczyński. – Viennae, 1844. – 303 p.

Buczyński, V. Instutiones philosophicae, pars tertia continens ethicam / V. Buczyński. – Viennae, 1844. – 206 p.