СРОДКІ МАСТАЦКАЙ ВЫРАЗНАСЦІ Ў ЭДЫЧНАЙ ПАЭМЕ “ПРАРОЦТВА ВЁЛЬВЫ”

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Я. А. ПАПАКУЛЬ

Аннотация

У артыкуле аналізуюцца сродкі мастацкай выразнасці ў паэме “Прароцтва вёльвы” са старажытнаісландскага зборніка другой паловы XIII стагоддзя “Паэтычная Эда”. Дэталёва разглядаюцца прыклады хэйці і кенінгаў, а таксама канструкцыі, якія маюць агульныя з імі рысы. Вялікая ўвага ўдзяляецца эпітэтам, а таксама перадачы рэаліяў, у тым ліку, у перакладах паэмы на розныя мовы. Артыкул суправаджаецца вялікай колькасцю цытат на старажытнаісландскай, шведскай, англійскай і рускай мовах.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ПАПАКУЛЬ, Я. А. (2020). СРОДКІ МАСТАЦКАЙ ВЫРАЗНАСЦІ Ў ЭДЫЧНАЙ ПАЭМЕ “ПРАРОЦТВА ВЁЛЬВЫ”. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, (10), 41-44. извлечено от https://journals.psu.by/humanities/article/view/1051
Выпуск
Раздел
Литературоведение
Биография автора

Я. А. ПАПАКУЛЬ, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт

канд. філал. навук, дац.

Библиографические ссылки

Den poetiska Eddan / översättning med inledning och kommentar av L. Lönnroth. – Stockholm : Atlantis, 2016. – 528 s.

Völuspá (древнеисландский текст, ред. Guðni Jónsson) – Старшая Эдда – Тексты – Северная Слава. – Режим доступа: http://norroen.info/src/edda/voluspa/on.html. – Дата доступа: 17.06.2020.

Стурлусон, Снорри. Младшая Эдда / Снорри Стурлусон ; изд. подгот. О.А. Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский. – Л. : Наука, 1970. – 138 с.

Петров, С.В. Поэзия скальдов / С.В. Петров, М.И. Стеблин-Каменский. – Л. : Наука, 1979. – 184 с.

Папакуль, Я.А. “Прароцтва вёльвы” : са старажытнаісландскай на беларускую / Я.А. Папакуль // Маладосць. – 2020. – № 4. – С. 50–63.

Лебедев, Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе: историко-археологические очерки / Г.С. Лебедев. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. – 288 с.

Кораблёв, Л.Л. Древнегерманский мифологический словарь / Л.Л. Кораблёв. – М. : АСТ, 2019. – 496 с.

Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / под общ. ред. С.Е. Шлапоберской. – М. : Худ. лит-ра, 1975. – 770 с.

Эдда. Скандинавский эпос / пер., предисл. и коммент. С. Свириденко. – М. : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1917. – 383 с.

Прорицание вёльвы [Электронный ресурс] ; пер. Е.М. Мелетинского. – Режим доступа: http://norroen.info/src/edda/voluspa/ru2.html. – Дата доступа: 18.06.2020.

Прорицание вёльвы [Электронный ресурс] ; пер. В.Г. Тихомирова. – Режим доступа: http://norroen.info/src/edda/voluspa/rut.html. – Дата доступа: 18.06.2020.

The poetic Edda / translated by B. Thorpe. – Lapeer, MA : Northvegr Foundation Press, 2004. – 424 p.

The poetic Edda : in 2 vol. / translated from the Icelandic with an introduction and notes by H.A. Bellows. – New York : Princeton University Press, 1936. – 536 p.