КІРМАШ У СТРУКТУРЫ ЭКАНАМІЧНЫХ АДНОСІН БЕЛАРУСАЎ ПАДЗВІННЯ (ПА МАТЭРЫЯЛАХ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХІХ–ПАЧАТКУ ХХ ст.)

Авторы

  • К. А. АНТОНАВА Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Еўфрасінні Полацкай

Аннотация

На тэрыторыі Беларусі гандаль выконваў ролю своеасаблівага інтэгратара эканамічных намаганняў мясцовага насельніцтва. У 60-90-я гг. XIX ст. змяняецца структура і формы арганізацыі ўнутранага гандлю. Кірмашы ў гэтай гандлёвай сістэме з’яўляліся камунікацыйным цэнтрам, якія функцыянавалі па адмысловых правілах. У дадзеным артыкуле кірмаш разглядаецца ў структуры эканамічных адносін і беларусаў Падзвіння.

Библиографические ссылки

Абмен і гандаль у беларускім традыцыйным грамадстве як прадмет этналагічнага даследавання / А. В. Сумко // Вестник Полоцкого государственного университета: научно-теоретический журнал. – 2018. – № 1. – С. 54-58

Бурачонак, А. В. Вывучэнне гандлёвых адносін на тэрыторыі Беларусі ў канцы XIX ― пачатку XX ст.: (на матэрыялах «Аглядаў губерняў») / А. В. Бурачонак // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навуковы зборнік / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – 2015. – Вып. 10. – С. 180-188

Гуд П.А., Беларускі кірмаш / П.А. Гуд, Н.І. Гуд – Мінск: Полымя, 1996. – 269 с.

Евреи в торговле Беларуси в конце XVIII – начале XX века / Эмануил Иоффе // Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага часу да канца XX ст.): праблемы вывучэння і перспектывы даследавання : матэрыялы I Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 14-16 лістапада 2013 г.) / [адказны рэдактар З. Шыбека]. – Мінск, 2014. – С. 57-67

Канделаки, И. Роль ярмарок в русской торговле/ И. Канделаки. – Спб: Тип. Ред. период. изд. м-ва фин-в, 1914. – 60 с.

Катлярчук А. Кірмашовае свята // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 4. – Мінск, 1997. - С. 181.

Лобач, У. А. Міф. Прастора. Чалавек: традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве: [манаграфія] / У. А. Лобач. - Мінск: Тэхналогія, 2013. - 510 с.

Лютая А.Э., Сацыяльна-эканамічнае развіцц гарадоў і мястэчак Беларусі ў другой палове XVIII – першай палове XIX ст. / А. Э. Лютая// Бел. дзярж. ун-т ім. Максіма Танка – 2012. – № 2 (72). – С. 3-8.

Лютый А.М., Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце в конце XVIII-первой трети XIX в. / А.М.Лютый – Минск: Наука и техника, 1987. – 181 с.

Обзор Виленской губернии за 1887 год. – Вильна: Губ. тип. [1888]. – [4], 39 с.

Обзор Виленской губернии за 1888 год. – Вильна: Губ. тип. [1889]. – [4], 46, [53] с.

Обзор Виленской губернии за 1900 год. – Вильна: Губ. тип. [1901]. – [4], 101, [85] с.

Памятная книжка Витебской губернии – 1887 г. – Витебск.: Тип. Губерноского правления, 1887 г. – 312 с.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Т. 4. Кадэты – Ляшчэня / Беларус. энцыкл.; рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск: БелЭн, 1997. – 432 с.

Загрузки

Опубликован

2023-11-10

Выпуск

Раздел

История. Философия. Политология

Как цитировать

АНТОНАВА, К. А. (2023). КІРМАШ У СТРУКТУРЫ ЭКАНАМІЧНЫХ АДНОСІН БЕЛАРУСАЎ ПАДЗВІННЯ (ПА МАТЭРЫЯЛАХ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХІХ–ПАЧАТКУ ХХ ст.). Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой. Образование. Педагогика, (48), 6-8. извлечено от https://journals.psu.by/specialists_education_pedagogy/article/view/5298