КУЛЬТАВЫЯ ВАЛУНЫ БЕЛАРУСІ: СІМВАЛІЧНЫ СТАТУС І РЫТУАЛЬНЫЯ ФУНКЦЫІ

Авторы

  • Д. А. МАЛЧАНАВА Полоцкий государственный университет

Ключевые слова:

сакральныя валуны, камяні-следавікі, сакральная геаграфія Беларусі

Аннотация

Характэрнай рысай беларускага ландшафту з’яўляюцца шматлікія валуны, бо тэрыторыя Беларусі размешчана ў вобласці распаўсюджання старажытнамацерыковых абледзяненняў. Валуны займаюць асобнае месца ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў, яшчэ ў дахрысціянскую эпоху валуны былі аб’ектамі рэлігійнага пакланення. Традыцыя шанавання асобных сакральных захавалася на тэрыторыі Беларусі да пачатку ХХІ ст.

Библиографические ссылки

Дучыц Л. Сакральная геаграфія Беларусі / Л.Дучыц, І.Клімковіч. — Мінск: Літаратура і Мастацтва. – 2011. —349 с.

З глыбі вякоў. Наш край: Гіст.- культуралаг. З-11 зб. Вып. 2. Навук. рэд. А. К. Краўцэвіч; Уклад. В. У. Шаблюк. — Мн.: Беларуская навука, 1997. — 240 с.

Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А. К. Карабанаў [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Інстытут прыродакарыстання. — Мінск : Беларус. Навука, 2011. — 235 с.

Лобач, У.А. Міф. Прастора. Чалавек : традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве / У. А. Лобач. — Мінск : Тэхналогія, 2013. — 511 с.

Мялешка, М. Камень у вераваннях і паданнях беларусаў / М. Мялешка // Зап. Аддзялення гуманіт. навук. Кн. 4. Працы катэдры этнаграфіі. — Менск: Інбелкульт, 1928. – Т. 1. – С. 155-182.

Полацкі этнаграфічны зборнік/ уклад., прадм. і паказ. У. А. Лобача.— Вып. 2. Ч. 1: Народная проза беларусаў Падзвіння : у 2 ч. Ч. 1.—Наваполацк : ПДУ. — 2011. —290 с.

Таинственная Беларусь ІІІ: материалы конференции (г. Минск, 22 янв. 2017 г.) / Уфоком. – Минск: Регистр, 2017. — 224 с.

Загрузки

Опубликован

2021-12-01

Выпуск

Раздел

История

Как цитировать

(1)
МАЛЧАНАВА, Д. А. КУЛЬТАВЫЯ ВАЛУНЫ БЕЛАРУСІ: СІМВАЛІЧНЫ СТАТУС І РЫТУАЛЬНЫЯ ФУНКЦЫІ. Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Образование. Педагогика 2021, 108, 31-33.