ЛЕГЕНДАРНЫЯ ВАЛУНЫ Ў СТРУКТУРЫ КУЛЬТУРНАГА ЛАНДШАФТУ БЕЛАРУСАЎ

Авторы

  • Д. А. МАЛЧАНАВА Полоцкий государственный университет

Ключевые слова:

легендарныя валуны, сакральная геаграфія Беларусі

Аннотация

Характэрнай рысай беларускага ландшафту з’яўляюцца валуны. Камні з’яўляюцца непаўторным элементам ландшафту беларусаў. У першаю чаргу адыгрывае важную з’яву ў рэлігійнай сістэме. Таксама з вялізнымі валунамі звязаны паданні і легенды са старажытных часоў, звесткі якія сустракаюцца ў розных дакументах і летапісах.

Библиографические ссылки

Дучыц Л. Сакральная геаграфія Беларусі / Л.Дучыц, І.Клімковіч. — Мінск: Літаратура і Мастацтва. – 2011. —349 с.

Дучыц, Л. У. Археалагічныя помнікі ў назвах, вераваннях і паданняхбеларусаў / Л. У. Дучыц. – Мінск, 1993. — 52 с.

Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А. К. Карабанаў [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Інстытут прыродакарыстання. — Мінск : Беларус. Навука, 2011. — 235 с.

Полацкі этнаграфічны зборнік/ уклад., прадм. і паказ. У. А. Лобача.— Вып. 2. Ч.1: Народная проза беларусаў Падзвіння : у 2 ч. Ч. 1.—Наваполацк : ПДУ. — 2011. —290 с.

Загрузки

Опубликован

2021-12-01

Выпуск

Раздел

История

Как цитировать

(1)
МАЛЧАНАВА, Д. А. ЛЕГЕНДАРНЫЯ ВАЛУНЫ Ў СТРУКТУРЫ КУЛЬТУРНАГА ЛАНДШАФТУ БЕЛАРУСАЎ. Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Образование. Педагогика 2021, 108, 34-36.