АДРАДЖЭННЕ АЎТЭНТЫЧНАЯ КАЛЯНДАРНАЙ АБРАДНАСЦІ БЕЛАРУСАЎ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ

Авторы

  • А. С. ЦЫГАНКОВА Полоцкий государственный университет

Ключевые слова:

каляндарная абраднасць, установы культуры,, тэатральная пастанова, традыцыйны лад жыцця

Аннотация

У артыкуле разглядаецца традыцыйная каляндарная абраднасць беларусаў Падзвіння ў гістарычнай рэтраспектыве, параўноўваецца традыцыйны стан абрадаў з сучаснымі тэатралізаванымі святамі. Выяўляецца адпаведнасць сучасных сцэнарыеў тэатралізаваных святаў (у гарадах і вясковых клубах) традыцыйнаму канону па такіх крытэрыях, як склад удзельнікаў, фальклорна-спеўны кампанент і атрыбутыўны код свята. Крыніцай даследвання з’яўляецца аналіз матэрыялаў крыніц масавай інфармацыі, сцэнарыяў сучасных тэатралізаваных пастаноў у культурных установах Віцебшчыны, дадзеныя апытанак, літаратурных і этнаграфічных матэрыялаў. Шэраг палявых матэрыялаў, зафіксаваных у зоне Беларускага Падзвіння, уводзіцца ў навуковы абарот упершыню.

Библиографические ссылки

Валодзіна, Т. В. «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т. В. Валодзіна, Т. І. Кухаронак – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 358 с.: іл

Варфаламеева, Т.Б. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т.2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А.М. Боганева, М.А. Козенка. – Мінск: Беларускаянавука, 2004. – 910 с.

Лобачевская, О.А. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы / О.А. Лобачевская, З.И. Зимина – Минск: Беларус. Навука, 2009. – 279 с.: іл.

Оlenfolk. Трагедия культпросвета [электронный ресурс] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=MoSxfsinZxk. Дата доступа: 19.05 2021 г.

Полацкі этнаграфічны зборнік. - Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2 / склад. А. У. Лобач, У. С. Філіпенка. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 332 с.

Загрузки

Опубликован

2021-12-01

Выпуск

Раздел

История

Как цитировать

(1)
ЦЫГАНКОВА, А. С. АДРАДЖЭННЕ АЎТЭНТЫЧНАЯ КАЛЯНДАРНАЙ АБРАДНАСЦІ БЕЛАРУСАЎ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ. Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Образование. Педагогика 2021, 108, 41-43.