АДРАДЖЭННЕ АЎТЭНТЫЧНАЯ КАЛЯНДАРНАЙ АБРАДНАСЦІ БЕЛАРУСАЎ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ

Авторы

  • А. С. ЦЫГАНКОВА Полоцкий государственный университет

Ключевые слова:

каляндарная абраднасць, установы культуры,, тэатральная пастанова, традыцыйны лад жыцця

Аннотация

У артыкуле разглядаецца традыцыйная каляндарная абраднасць беларусаў Падзвіння ў гістарычнай рэтраспектыве, параўноўваецца традыцыйны стан абрадаў з сучаснымі тэатралізаванымі святамі. Выяўляецца адпаведнасць сучасных сцэнарыеў тэатралізаваных святаў (у гарадах і вясковых клубах) традыцыйнаму канону па такіх крытэрыях, як склад удзельнікаў, фальклорна-спеўны кампанент і атрыбутыўны код свята. Крыніцай даследвання з’яўляецца аналіз матэрыялаў крыніц масавай інфармацыі, сцэнарыяў сучасных тэатралізаваных пастаноў у культурных установах Віцебшчыны, дадзеныя апытанак, літаратурных і этнаграфічных матэрыялаў. Шэраг палявых матэрыялаў, зафіксаваных у зоне Беларускага Падзвіння, уводзіцца ў навуковы абарот упершыню.

Библиографические ссылки

Валодзіна, Т. В. «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т. В. Валодзіна, Т. І. Кухаронак – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 358 с.: іл

Варфаламеева, Т.Б. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т.2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А.М. Боганева, М.А. Козенка. – Мінск: Беларускаянавука, 2004. – 910 с.

Лобачевская, О.А. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы / О.А. Лобачевская, З.И. Зимина – Минск: Беларус. Навука, 2009. – 279 с.: іл.

Оlenfolk. Трагедия культпросвета [электронный ресурс] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=MoSxfsinZxk. Дата доступа: 19.05 2021 г.

Полацкі этнаграфічны зборнік. - Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2 / склад. А. У. Лобач, У. С. Філіпенка. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 332 с.

Загрузки

Опубликован

2021-12-01

Выпуск

Раздел

История

Как цитировать

ЦЫГАНКОВА, А. С. (2021). АДРАДЖЭННЕ АЎТЭНТЫЧНАЯ КАЛЯНДАРНАЙ АБРАДНАСЦІ БЕЛАРУСАЎ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ. Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой. Образование. Педагогика, (38), 41-43. извлечено от https://journals.psu.by/specialists_education_pedagogy/article/view/1489